Sestřičky - obrázek

Semináře v sociální sféře

Společnost Vzdělávání IN s.r.o., zajišťuje vzdělávání v sociálních službách – viz nabídka:

 • uspořádání jednodenních seminářů,
 • interaktivní forma školení – aktivní zapojení posluchačů (nejen pasivní příjem informací),
 • příznivá cena (lze se dohodnout na jednotlivé semináře) – od 8 900 Kč do 10 900 Kč plus DPH,
 • maximálně 25 účastníků,
 • termíny konání: pracovní dny, dopoledne i v odpoledních hodinách, soboty.

Vše je akreditováno dle MPSV ČR z. 108/2006 Sb.

Určeno pro: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotně soc. pracovník, všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut a další.

Nabízíme akreditované semináře s následující tematikou:

 1. Aktivizace (smyslová a manuální) v institucionální péči
 2. Hygienické minimum a dezinfekce
 3. Práce s emocemi v pomáhajících profesích
 4. Úvod do komunikační sebeobrany – prevence syndromu vyhoření
 5. Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře
 6. Péče o klienty s inkontinencí, ranami, diabetem a bolestí
 7. Řešení problémových situací s klienty s demencí a psychickými poruchami
 8. Šetrná sebeobrana a sebeochrana
 9. Péče o umírající a úvod do problematiky paliativní péče
 10. Reborn Therapy – práce s klienty s poruchou paměti
 11. Základy první pomoci pro pracovníky v sociální sféře
 12. Zajištění bezpečnosti klientů v sociální sféře
 13. Základy supervise pro pracovníky v pomáhajících profesích

Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2023, Vzdělávání IN