Sestřičky - obrázek

Semináře v sociální sféře

Společnost Vzdělávání IN s.r.o., zajišťuje vzdělávání v sociálních službách – viz nabídka:

 • uspořádání jednodenních seminářů,
 • interaktivní forma školení – aktivní zapojení posluchačů (nejen pasivní příjem informací),
 • příznivá cena (lze se dohodnout na jednotlivé semináře) – od 7700 Kč do 9700 Kč plus DPH,
 • cena za jednoho účastníka od 370 Kč do 470 Kč,
 • maximálně 30 účastníků,
 • termíny konání: pracovní dny, dopoledne i v odpoledních hodinách, soboty.

Vše je akreditováno dle MPSV ČR z. 108/2006 Sb.

Určeno pro: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotní laborant, Nutriční terapeut, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Zdravotně soc. pracovník, Ergoterapeut, Fyzioterapeut, Sociální pracovník, Pracovník v sociálních službách, Vedoucí pracovník.

Nabízíme akreditované semináře s následující tematikou:

 1. Komunikační sebeobrana – úvod do komunikačních úskalí pro pracovníky pomáhajících profesích
 2. Agresivní klient v institucionální péči
 3. Poskytovaná první pomoc v sociální sféře
 4. Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách
 5. Uspokojení potřeb klientů (bolest, problematika omezení pohybu, sexualita)
 6. Péče o klienty s problematikou diabetu, hojení ran, inkontinence, péče o úmírajícího
 7. Aktivizace (smyslová a manuální) v institucionální péči
 8. Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře
 9. Řešení problémových situací s klienty s demencí a psychickými poruchami
 10. Úvod do práce s emocemi pro pomáhají profese
 11. Úskalí výživy u klientů v sociálních službách
 12. Zajištění bezpečnosti klientů v sociální sféře
 13. Základy supervise pro pracovníky v pomáhajících profesích

Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2021, Vzdělávání IN