Sestřičky - obrázek

Odborní garanti

Česká asociace sester
Profesní odborová Unie zdravotních pracovníků
Česká lékařská komora

Mgr. Milada Appeltová

Vrchní sestra domova seniorů

Praha 4

Věra Boháčová, DiS.

Nutriční terapeutka

Praha

prim. MUDr. Ivo Bureš

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice

Bc. Lenka Chourová

Staniční sestra

KDCHT, FTNsP, Praha

Bc. Vojtěch Groulík

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

MUDr. Lenka Hronovská

Geriatrička

LDN, Praha

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Geriatr

Medicover, s. r. o., Praha

Mgr. Markéta Koutná

Odborná konzultantka

Poradna pro léčbu rány, KARIM, VFN, Praha

MUDr. Věra Melicherčíková

SZÚ Praha

Mgr. Josef Mlčoch

ředitel domova pro osoby se zdravotním postižením, Kurovodice

Bc. Josef Odehnal, Dis.

Lektor

MUDr. Hana Poláková

Ambulance hojení ran, Pardubice

PhDr. Veronika Prokešová

ústavní farmaceut

FN Motol, Praha

PhDr. Iva Stefanová

lektorka

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Salvatella, s. r. o., Třinec

VAVIA

Bc. Tomáš Válek

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s.

Stanislava Vaňková

Vrchní sestra

Geriatrické a rehabilitační centrum, Kladno

Mgr. Hana Vavřincová

psychterapeutka

Příbram


Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2023, Vzdělávání IN