Sestřičky - obrázek

Odborní garanti

Česká asociace sester
Profesní odborová Unie zdravotních pracovníků
Česká lékařská komora

Bc. Milada Appeltová

Vedoucí ošetřovatelské péče

Soukromá léčebna Bubeneč

Penzion pro seniory Hostivice

Prim. MUDr. Vilma Benešová

Vedoucí oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

FN Motol, Praha

Věra Boháčová, DiS.

Nutriční terapeutka

Praha

prim. MUDr. Ivo Bureš

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice

Bc. Lenka Chourová

Staniční sestra

KDCHT, FTNsP, Praha

MUDr. Lenka Hronovská

Geriatrička

LDN, Praha

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Geriatr

Medicover, s. r. o., Praha

Mgr. Markéta Koutná

Odborná konzultantka

Poradna pro léčbu rány, KARIM, VFN, Praha

Ing. Jana Lukešová

Pedagožka

Střední odborná škola sociální, o.p.s., Praha

MUDr. Věra Melicherčíková

SZÚ Praha

Bc. Monika Mihalovič Středová

lektorka

Bc. Josef Odehnal, Dis.

Lektor

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství

LF MU Brno

Mgr. Martina Součková

Lektorka

PhDr. Iva Stefanová

lektorka

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Salvatella, s. r. o., Třinec

VAVIA

Mgr. Barbora Vaculíková

Vedoucí oddělení kontroly kvality

Nemocnice Na Homolce, Praha

Bc. Tomáš Válek

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s.

Stanislava Vaňková

Vrchní sestra

Geriatrické a rehabilitační centrum, Kladno

MUDr. Andrea Vocilková

Dermatoložka

Dermatologická ambulance, Praha


Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2021, Vzdělávání IN