Sestřičky - obrázek

O společnosti

Společnost VZDĚLÁVÁNÍ IN s. r. o. je česká společnost, která zajišťuje kompletní servis ve vzdělávání jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky a subjekty působící v českém zdravotnictví (zdravotnická zařízení, farmaceutické firmy). Naše aktivity také zaměřujeme na další profesní skupiny, jako jsou pracující ve státní správě a v sociálních službách.

Vítejte na stránkách společnosti, která vznikla na základě dlouholetých zkušeností jejího managementu v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví. Nabízíme profesionální organizaci a pořádání seminářů, eventů, konferencí, kongresů, sympozií a různých doprovodných a společenských akcí. Kromě těchto služeb jsme pro Vás připravili nabídku zajištění tzv. akcí na klíč.

Naše služby

Služby společnosti Vzdělávání IN spočívají v zajištění kompletního servisu především v oblasti edukace, tj. v přípravě, organizaci a realizaci odborných kongresů, sympozií, seminářů, kurzů, konferencí a různých doprovodných a společenských akcí. Naše zkušenosti lze využít především v péči o účastníky, partnery a ostatní kongresové hosty. Při realizaci vždy vycházíme ze zadání klienta nebo potřeb zdravotnických pracovníků, našim cílem je všestranně úspěšná akce a spokojenost partnera.

Odbornými garanty jsou ČLK, ČAS, POUZP a další profesní organizace a komory. Společnost Vzdělávání IN spolupracuje s řadou odborných společností v oblasti edukačních aktivit zaměřených na nelékařské zdravotnické obory, tak na lékaře. Nabízíme klientům možnost organizace akcí na klíč, např. ve spolupráci s určitým sponzorem na zadané téma. Součástí našich služeb je kompletní zajištění akce, a to včetně mluvčích, prostor, cateringu, techniky, tiskových materiálů, kulturního a společenského programu.

Dominantními aktivitami společnosti Vzdělávání IN je edukace jak lékařů, tak i nelékařských zdravotnických pracovníků, ale i vzdělávání v sociálních službách. Cílem společnosti je přinášet zajímavou formou účastníkům akcí novinky z oboru. Důraz je kladen především na prezentaci profesionálů z praxe. Kontaktní způsob, kterým jsou konference a semináře vedeny, je způsobem dialogu, při kterém nejde o pasivní styl vzdělávání, ale o aktivní výměnu informací.

Věříme, že si z bohaté nabídky našich vzdělávacích akcí vyberete a budou pro Vás přínosem v dalším vzdělávání.

Komunikace

Jakákoli, byť sebeskvělejší myšlenka nemá naději, že ji prosadíte, když ji neumíte správně prezentovat, získat pro ni okolí, nebo když ji neumíte podložit přesvědčivými argumenty. Semináře efektivní komunikace Vás připraví na účinné prosazování nápadů a názorů. Naučí Vás, jak jasně a srozumitelně prosazovat svá stanoviska a obhajovat názory tak, abyste se nedostávali do zbytečných sporů. Aby Vás Vaši partneři akceptovali a rádi s Vámi jednali. Naučíte se zvládat emoce při vypjatých situacích, odhalit slabiny „protivníka“ a využít jich ve svůj prospěch. Zvládnutím základů efektivní komunikace navíc posílíte vlastní jistotu a získáte více odvahy sebevědomě vystupovat i v situacích, kterým jste se v minulosti podvědomě vyhýbali.

Cíle

  • jednat a vyjadřovat se s větší jistotou
  • umění reagovat na různé impulsy ze strany partnera, spolupracovníka, nadřízeného
  • techniky argumentace
  • technika vedení rozhovoru
  • techniky verbální konfrontace s použitím asertivity
  • využití síly vlastní individuality
  • pochopit sílu dobře zvoleného a ve správný čas použitého slova
  • skloubit verbální a neverbální komunikaci

Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2024, Vzdělávání IN